Projekt “Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih socijalnih usluga”, od 29. prosinca 2014. do 28. veljače 2016. godine, provodi Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije u partnerstvu s Udrugom za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke, Udrugom za osobe s intelektualnim oštećenjem “Golubica” iz Vukovara i Udrugom za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Nova Gradiška.
Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva “Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga” – Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala” 2007. – 2013., a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 705.245,93 kn.
Organizacije koje skrbe o osobama s invaliditetom u Istarskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj županiji nisu jednolično razvijene. Nemaju dostatna znanja i vještine niti razvijene kapacitete za unaprjeđenje postojećih socijalnih usluga u zajednicama u kojima djeluju. Ovim projektom postići će se da 25-33 OCD-a (organizacija civilnog društva) uspostave mehanizme za primjenu zakonskih normi i Standarda kvalitete za pružanje socijalnih usluga, dok će 10-15 OCD-a a koji skrbe o osobama s invaliditetom unaprijediti kapacitete za menadžment volontera u području pružanja socijalnih usluga. Time će se doprinijeti povećanju kvalitete socijalnih usluga te dugoročno povećanju socijalne uključenosti krajnjih korisnika socijalnih usluga.
S ciljem jačanja kapaciteta OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom organizirat će se radionice o Standardima kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi  te praćenju i evaluaciji projekata OCD-e za djelatnike OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom iz Istarske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije. Partneri će izraditi i distribuirati priručnik o obveznoj dokumentaciji propisanoj Standardima kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi, a predviđena je i izrada priručnog paketa za OCD-e pružatelje socijalnih usluga i pružanje tehničke podrške OCD-ima u primjeni dokumentacije.

U sklopu projekta unaprijedit će se znanja i vještine predstavnika organizacija civilnog društva koji skrbe o osobama s invaliditetom za zagovaranje i osnaživanje njihovih korisnika kroz edukativne radionice: „Osobno usmjereno planiranje“ i „Samozastupanje i samoodređenje“, a steći će i znanja u području izrade materijala u lako razumljivom obliku.
Predviđena je i edukacija o menadžmentu volontera za djelatnike OCD-a koje pružaju socijalne usluge. Organizacije civilnog društva koje pružaju socijalne usluge razvit će i/ili provoditi pilot volonterske programe OCD-a za pružanje socijalnih usluga.
Planirano je i studijsko putovanje s ciljem povećanja razmjene iskustva i pozitivne prakse te postizanja bolje povezanosti među OCD-ima koje rade s osobama s invaliditetom na pružanju socijalnih usluga. Studijsko putovanje podrazumijeva posjete različitim OCD-ima pružateljima socijalnih usluga na području Istarske županije, tematske diskusije, posjete Istarskoj županiji i slično.