Udruga za razvoj civilnog društva SMART, u suradnji s Volonterskim centrom Osijek, Volonterskim centrom Zagreb, Udrugom Mi i Gradom Rijeka organizirala je simpozij Volontiranje i zapošljivost koji se održao 19. travnja 2012. u Rijeci.
Simpozij je organiziran kao završno događanje u sklopu projekta „Volonterski centri – spona između volonterstva i zapošljivosti mladih“, kroz koji se promovira koncept volonterstva kao novog pristupa i mogućnosti koju treba dodatno iskoristiti u smislu poboljšanja zapošljivosti mladih.

Projekt je financiran sredstvima EU, kroz program IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala, Mladi na tržištu rada.

Na simpoziju je sudjelovalo oko 80 sudionika, predstavnika područnih službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, predstavnika lokalne samouprave, relevantnih ministarstava te organizatora volontiranja i mladih – volontera.

Rad na simpoziju je bio podjeljen na plenarna izlaganja, te rad u malim skupinama.

Plenarni dio simpozija uključio je uvodna izlaganja predstavnika Grada Rijeka, Andrije Vitezića, pročelnika Odjela gradske uprave za poduzetništvo, predstavnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Linde Krulić te predstavnice udruge SMART, Zvijezdane Schulz Vugrin. Tijekom plenarnog dijela simpozija Gordana Šimunković iz Volonterskog centra zagreb predstavila je Zakon o volonterstvu, dok je Gordana Forčić iz udruge SMART predstavila rezultate projekta Volonterski centri – spona između volontiranja i zapošljivosti mladih.
Također, kroz interaktivnu plenarnu diskusiju, predstavnici organizatora volontiranja odnosno volonteri predstavili su vlastita iskustva sudjelovanja na navedenom projektu.

Kroz rad u malim skupinama, sudionici simpozija imali su mogućnost zajednički promišljati te razmjeniti iskustva i dobru praksu koja će biti osnova za definiranje preporuka za učinkovitije korištenje volontiranja kao jednog od načina koji omogućuje stjecanje novih znanja i vještina za tržište rada. Ujedno, sudionici simpozija imali su mogućnost definirati ključne korake i preporuke u cilju jasnije uloge i načina suradnje između regionalnih i područnih ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Regionalnih volonterskih centara. U nastavku možete preuzeti zaključke donesene na simpoziju.

ZAKLJUČCI SIMPOZIJA