U pokušaju da osigura bolje priznavanje ekonomske snage/vrijednosti volonterstva od strane javnih vlasti, Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) zauzima se za regulaciju usklađivanja mjerenja ove aktivnosti u zemljama EU-a.
Volontiranje pridonosi uključivom rastu, povećava društveni i ljudski kapital, njeguje međugeneracijsku solidarnost i ima značajnu ekonomsku vrijednost, no, unatoč zaslugama i sve većoj važnosti, volontiranje ostaje široko nepriznato i rijetko zahvaćeno statistikom, smatra EGSO.
Trenutno, mnoge države članice ili ne prikupljaju podatke o volonterstvu uopće, ili koriste različite definicije i metode, što čini gotovo nemogućim procijeniti veličinu i vrijednost volonterstva u EU ili uspoređivati podatkerazličitih podataka.
U izradi nacrta propisa, Europska komisija bi se trebala referirati na priručnik Međunarodne organizacije rada o mjerenju volonterskog rada koji je razvijen kako bi se pomoglo zemljama u prikupljanju sustavnih i usporedivih podataka o neplaćenom radu, pridodavanjem takvih pitanja istraživanjima o tržištu rada. Više o tome možete pronaći na web stranicama EGSO-a .