Na zalazu europskog projekta SoVol IZGRADNJA KAPACITETA U SOCIJALNOM SEKTORU kroz razvoj volonterskih programa u ustanovama socijalne skrbi u regiji Srednje i Istočne Europe, kojeg Udruga SMART provodi u suradnji s organizacijama iz Mađarske, Slovačke, Nizozemske, Rumunjske i Poljske, izrađeno je niz korisnih didaktičkih materijala. Njihova je namjera pomoći ustanovama socijalne skrbi u razvoju kvalitetnih volonterskih programa koji će zadovoljiti kako potrebe korisnika ustanove, unaprijediti usluge koje ustanova pruža u zajednici, tako i potrebe ustanove za svrsishodnim i kvalitetnim uključivanjem volontera.

Izrađeni materijali uključuju:

Iako su svi navedeni materijali prvenstveno izrađeni za ustanove socijalne skrbi, pozivamo sve organizatore volontiranja, one koji su u stalnoj potrazi za unaprjeđenjem, ali i one koji tek kreću s razvijanjem volonterskog programa da se slobodno koriste svim navedenim alatima.