Na sastanku Upravnog odbora Hrvatske mreže volonterskih centara, održanom u veljači, jednoglasnom su odlukom u pridruženo članstvo Mreže primljena dva lokalna volonterska centra, Volonterski centar Zadar i udruga Carpe Diem – VolonterKA.

Volonterski centar Zadar djeluje u sklopu  Udruge socijalnih radnika Zadar, osnovan je 2013. Djeluje na području razvoja volonterstva na području Zadarske županije, s naglaskom na razvitak volonterskih programa za mlade (osnivanje školskih volonterskih klubova) te uključivanje marginaliziranih skupina u volonterske aktivnosti s ciljem destigmatizacije i socijalnog uključivanja. Općenito marginalizirane skupine našeg društva najbrojniji krajnji korisnici volonterskih aktivnosti, dok je studentska populacija najbrojnija skupina volontera. Na članstvo u Mrežu motivirala ih je želja za razmjenom iskustva između svih članica Mreže i suradnja na projektima koje članice zajednički provode što će u konačnici dovesti do jačanja kapaciteta VCZD-a.
Smatraju da će članstvom u Mreži pružiti kvalitetniju uslugu  volonterima i  organizatorima volontiranja na području Zadarske županije te tako doprinijeti sveopćem cilju HMVC-a.

Lokalni volonterski centar VolonterKA djeluje u sklopu udruge Carpe Diem, osnovan je 2013. godine i djeluje na području Karlovca. Bave se informiranjem i savjetovanjem mladih, razvojem volonterstva, neformalnim obrazovanjem, aktivizmom i nezavisnom kulturom mladih. Učlanjivanjem u Hrvatsku mrežu volonterskih centara vide mogućnost boljeg umrežavanja s organizacijama, a samim time i boljeg razvoja projekata i djelovanja na području volonterstva.

Ovom prilikom  želimo čestitati novim članicama na postignućima njihovih lokalnih volonterskih centara i doprinosu razvoju volonterstva, kao i na pridruženom članstvu u Mreži!

Hrvatska mreža volonterskih centara formalna je mreža lokalnih i regionalnih volonterskih centara koja na nacionalnoj razini potiče razvoj volonterstva u Hrvatskoj putem utjecaja na javne politike i pravno okruženje, promociju i uspostavljanje standarda za edukaciju u području volonterstva i menadžmenta volontera, informiranjem i osiguranjem standarda kvalitete usluga volonterskih centara i razvoja dobre prakse. Mreža slijedi principe otvorenosti, odgovornosti i razmjene znanja i kapaciteta među članicama te u svom radu surađuje s različitim nacionalnim i međunarodnim dionicima uključujući organizacije civilnog društva, javne ustanove i tijela, gospodarstvo i medije. Mrežu čine Volonterski centar Zagreb, Volonterski centar Osijek, Udruga za razvoj civilnog društva SMART – Volonterski centar Rijeka, Udruga MI – Volonterski centar Split, udruga Autonomni centar – ACT – Volonterski ured Međimurja, udruga Zvono iz Belišća, Volonterski centar Slavonski Brod, udruga Bonsai – Volonterski centar Dubrovnik, Agencija lokalne demokracije Sisak – Volonterski centar Sisak i udruga Carpe Diem – VolonterKA iz Karlovca. Više o HMVC-u čitajte ovdje.