Područje djelovanja:

  • Zaštita i unaprijeđenje zdravlja
  • Socijalna skrb
  • Zdravstveni i humanitarni odgoj
  • Zaštita ljudskih prava
  • Djelovanje u katastrofama

Profil korisnika:

Građani svih dobnih skupina

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

  • Promocija i organizacija darivanja krvi (radionice, ankete, akcije na terenu)
  • Zdravstveno-preventivni programi (obuka prve pomoći,predavanja,…)
  • Socijalne aktivnosti (prikupljanje i podjela pomoći,rad u skladištu,…)
  • Rad s mladima (radionice,seminari,natjecanja,kampovi)
  • Interventne ekipe (priprema i djelovanje u katastrofama)

Koordinator volontera: Jasminka Sternisa

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Trg Republike Hrvatske 2/II -PP 62, 51 000 Rijeka

Telefon: 051/333-699

Fax: 051/335-380

E-mail: crvenikrizrijeka@gmail.com

Web: www.ck-rijeka.hr