Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu

Općenito o organizatoru volontiranja:

Odjel za kulturu jedan je od trinaest odjela gradske uprave, s adresom na Korzu 16 u Rijeci. Odjel provodi programe zaštite i očuvanja kulturne baštine, te se bavi stvaranjem uvjeta za rad i djelovanje ustanova, udruga, pojedinaca i ostalih pravnih i fizičkih osoba u području kulture.
Više o Odjelu na web stranici Grada Rijeke.

Područje djelovanja:

Odjel gradske uprave za kulturu vodi brigu, upravlja te potiče rad ustanova, udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba u djelatnosti kulture. Djelokrug kulturnih djelatnosti čiji rad Odjel prati su događanja i programi u kazališno-scenskim djelatnostima, muzejsko-galerijskim, likovnim, glazbenim, knjižničnim i nakladničkim djelatnostima te novim medijima (film,video…). Odjel osigurava sufinanciranje programa putem Programa javnih potreba u kulturi za kojeg objavljuje javni poziv svake godine u rujnu/listopadu za programe u sljedećoj kalendarskoj godini. Direkcija za očuvanje i zaštitu kulturnih dobara provodi programe obnove i sanacije nepokretnih kulturnih dobara, tj. građevina koje su pod zaštitom, te sufinancira obnove pročelja.
Godine 2013. donesena je Strategija kulturnog razvitka grada Rijeke .
Jedan od prioritetnih projekata u strategiji Odjela za kulturu je kandidatura Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine.
EPK je projekt Europske unije koja svake godine bira po jedan grad iz dvije države koji će postati europska prijestolnica kulture, za godinu 2020. kandidiraju se gradovi iz Hrvatske i Irske.
Cilj ovog projekta je poboljšati opseg i raznolikost kulturne ponude u Rijeci, proširiti pristup i sudjelovanje građana u kulturi, jačati kapacitete kulturnog sektora i njegove veze s drugim sektorima, dakle ukazati na doprinos kulture održivom razvoju te povećati međunarodnu vidljivost grada Rijeke. U kontekstu europske incijative za očuvanje i promicanje raznolikosti kultura u Europi i naglašavanje njihovih zajedničkih značajki, kao i povećanje osjećaja građana da pripadaju zajedničkom kulturnom prostoru, projekt EPK vrijedna je prilika za revitalizaciju kulturnog života grada, povećanje njegove međunarodne vidljivost, poticanje gospodarske i turističke aktivnosti, kao i općeg razvoja. Jedna od važnih dimenzija kandidature jest uključivanje građana u projekt, između ostalog i putem volonterskog programa.

Profil korisnika:

Naši korisnici su javne ustanove u kulturi, udruge, odnosno sve pravne i fizičke osobe koje se bave ili se žele baviti kulturom. Kroz projekt kandidature za EPK namjera nam je uključiti cijelu zajednicu (od vrtićke, školske, srednjoškolske dobi, studentske populacije na dalje..) jer i sam projekt obuhvaća puno šire poimanje kulture kao načina življenja, uključujući i ekologiju, gastronomiju, tradicijske vještine itd. Stoga je u projekt EPK dobrodošlo uključivanje svih građana/ki koji žele živjeti u bogatijoj i dinamičnijoj Rijeci.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

-aktivnosti u cilju promocije kandidature Rijeke za EPK 2020
-informiranje građana
-anketiranje građana/ki
-organizacijski poslovi
-vodstva po gradu ili na kulturnim manifestacijama/programima
-umjetničko-kulturne radionice
-prevođenje, lektoriranje tekstova
-ostale aktivnosti prema dogovoru i potrebi, a razvijat će se s obzirom na faze odvijanja samog projekta.

Komentar koordinatora volontera:

Volonteri su izuzetno značajna dimenzija programa kandidature Rijeke. No, osim kroz ovaj program namjera nam je jačati kapacitete i vidljivost volonterstva, te ukazivati na vrijednosti volonterskog angažmana u kulturi općenito, institucionalnoj i vaninstitucionalnoj.
Budite stoga i vi dio jednog od najvećih europskih projekata – Rijeka za Europsku prijestolnicu kulture 2020. i pronađite svoje mjesto pod kulturno-umjetničkim kišobranom mogućnosti!

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Korzo 16, 51000 Rijeka

Telefon: 051/377-051

E-mail: jolanda.todorovic@rijeka.hr

Online prijavnica

Web stranica

Facebook stranica