Područje djelovanja:

Direktan i indirektan rad s beskućnicima

Profil korisnika:

Punoljetne osobe

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

  • priprema i podjela obroka (doručak i večera)
  • stručan rad s korisnicima (pravna, psihološka, medicinska i druga pomoć)
  • kreiranje časopisa o beskućništvu i srodnim društvenim temama “Ulične svjetiljke”
  • rad u kreativnim radionicama
  • terenski rad s korisnicima (razgovor, pomoć u rješavanju potrebite dokumentacije)
  • sportske aktivnosti s beskućnicima i drugim socijalno marginaliziranim skupinama (osmišljavanje i provedba)

Koordinator volontera: Ljiljana Zec

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Baštijanova 25a (u dvorištu crkve na Kozali)

Telefon: 051/512-131, 099/315-8483

Fax: 051 512 131

E-mail: prihvatiliste.ofstrsat@gmail.com

Web: www.beskucnici-rijeka.hr