Posljednje dvije i pol godine istraživali smo metodu učenja zalaganjem u zajednici odnosno aktivno spajali učenje i volontiranje, kroz Erasmus+ projekt EDUVOL – Volontiranje kao prilika za učenje.
Učenje zalaganjem u zajednici je metoda poučavanja putem koje mladi, kroz aktivnosti u zajednici, uče nove vještine i znanja. Koncept je sličan volontiranju, no, za razliku od volontiranja, u ovoj metodi učenje je planirano, odnosno ciljevi učenja postavljeni su unaprijed i pomno se prati napredak kroz aktivnosti refleksije. Još jedna specifičnost ovoga koncepta jest što mladi preuzimaju glavnu ulogu! Učenje zalaganjem u zajednici može se provoditi u formalnom sustavu obrazovanja kao i u neprofitnim organizacijama.

Projekt je bio usmjeren mladima i osobama koje rade s mladima, bilo u formalnom sustavu obrazovanja ili neformalno kroz organizacije civilnog društva.

Kroz projekt osmislile smo niz alata putem kojih se želi povećati kompetencije i mogućnosti mladih da u potpunosti sudjeluju u svom društvu (na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini):

1) Trening za radnike/ce s mladima u području učenja zalaganjem u zajednici,

2) Učenje zalaganjem u zajednici u radu s mladima – Priručnik za radnike/ce s mladima, 

3) Projekti učenja zalaganjem u zajednici – Priručnik za mlade, 

4)  Webinar o učenju  zalaganjem u zajednici – grafički facilitiran uvod o učenju zalaganjem u zajednici (karte i mapa projekta učenja zalaganjem u zajednici) te interaktivni video. 

Projekt EDUVOL financiran je kroz program Erasmus+ u iznosu od 140.339,00 Eura, a provode ga Platforma volonterskih centara i organizacija iz Slovačke, Pro Vobis iz Rumunjske, Volunteering Hungary iz Mađarske, Volonterski centar Varšava iz Poljske te Udruga SMART – Volonterski centar Rijeka iz Hrvatske.