Općenito o organizatoru volontiranja:

Društvo za zaštitu životinja Rijeka nje udruga koja djeluje u Rijeci i okolici dajući svoj doprinos zajednici pomažući odbačenim i izgubljenim životinjama. Udruga je osnovana 1993. godine i od tada djeluje uz konstanto povećanje broja članova i spašenih životinja. Društvo za zaštitu životinja Rijeka volonterski skrbi o psima smještenima u skloništu između Viškova i Kastva. Sklonište je podijeljeno na 50-tak bokseva, a za pse se svakodnevno brinu volonteri osiguravajući im hranu, svježu vodu i potrebnu veterinarsku skrb. U skloništu trenutno boravi oko stotinu pasa svih dobi, a dio životinja o kojima skrbimo nalazi se na privremenom smještaju u domovima volontera i građana koji na taj način pomažu životinjama u nevolji.

Područje djelovanja:

Zaštita životinja

Profil korisnika:

Životinje.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

Volonteri se mogu priključiti na sljedeće načine: volontiranje u skloništu za pse, organizacijom i sudjelovanjem u raznim humanitarnim događanjima,  fotografiranjem, prijevozom pasa i/ili donacija, šetnjama pasa i vođenjem azilskih pasa na izlete. Moguće je pomoći i od kuće, online radom ili pomoć u akcijama hvatanja slobodnoživućih mačaka.

Komentar koordinatorice volontera:

Pridruži se volonterskom timu skloništa i usreći dane napuštenim psima!

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Giuseppea Duelle 14, 51 000 Rijeka
Telefon: 095 360 2918
E-mail: mail@zz-rijeka.org 
Web: https://zz-rijeka.org/ 
Društvene mreže:
FB: Azil za pse “Društvo za zaštitu životinja Rijeka”
TikTok: azil_za_pse_rijeka
Instagram: azilzapserijeka