Područje djelovanja:

Poticanje djece predškolske i školske dobi na druženje, igru i razvijanje stvaralačkih aktivnosti u slobodnom vremenu na području grada Malog Lošinja.

Profil korisnika:

Cjelokupna programska aktivnost DND-a zasniva se na odredbama Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, te na željama, interesima i potrebama djece i roditelja, a vezano za djecu predškolske i školske dobi.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

  • provedba širih društvenih akcija kao što su: Dječji tjedan, Međunarodni dječji dan, Dan igara, Poruke djece odaslima, Majčin dan, Dan obitelji, Dan dječje radosti,
  • programi za djecu u bolnici,
  • priprema i izvedba priredbi, izložbi, susreta i savjetovanja,
  • voditelj igraonice (plesne, dramske, likovne i dr.).

Koordinator volontera: Vesna Koharović Juranić

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Mali Lošinj, Zagrebačka 2

Telefon: 098 260 482, 051/661-052, 051/231-100

Fax: 051/661-057

E-mail: prml@inet.hr