Područje djelovanja:

Socijalna skrb.

Profil korisnika:

Osobe starije životne dobi – pokretni, slabije pokretni i nepokretni.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

  • rad sa korisnicima (kreativan rad, šetnja, razgovor, pjevanje, sviranje, ples, slikanje, ručni rad)
  • rad u praoni (peglanje, sortiranje odjeće, markiranje odjeće)
  • uređenje okoliša (košenje, polijevanje, čišćenje okoliša)

Koordinator volontera: Snježana Aksentić

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: A. Štangera 34, 51410 Opatija

Telefon: 051/701-013

Fax: 051/701-014

Web: www.dzsino-volosko.hr