Dom Sv. Ana  – Caritasov dom za žene i djecu pruža psihosocijalnu potporu ženama i djeci – žrtvama obiteljskog nasilja. Uz osiguravanje usluga stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, radi se na njihovom osamostaljivanju, djeluje se dakle psihoterapijski i resocijalizacijski.

Od svojeg je osnutka 1993. Dom je surađivao  s brojnim volonterkama i volonterima u različitim segmentima svog programa. Potrebe korisnica – majki i djece sada su takve da je aktivnosti volontera/ki u ustanovi potrebno organizirati na višoj razini uz pridavanje veće pažnje selekciji  praćenju i strukturiranju njihovih aktivnosti rada te  adekvatnom vrednovanju istog.

Potreba za volonterima i volonterkama u ustanovi je kontinuirana. U najvećoj mjeri odnosi se na individualni  rad s djecom (uglavnom predškolskog uzrasta ili školskog od 7- 10 god), a samo izuzetno s odraslim korisnicama. Rad volontera odvija se u prostorima Doma (na području grada Rijeke) te, osim osobnog prostora korisnika/ca, na raspolaganju imaju: igraonicu za manju djecu, PC učionicu s bibliotekom, opremljeno vanjsko igralište i blagovaonicu.

Trenutno je Domu Sv. Ana potrebna podrška 2 do 3 volontera/ke za čuvanje djece u poslijepodnevnim satima. Točan raspored utvrdit će se u suradnji s volonterima. 

Kandidati koji bi odgovarali  potrebama:

  • Iskusne osobe koje su spremne na dugoročnu suradnju,
  • Osobe koje imaju poseban senzibilitet za rad s djecom, ali i potrebna znanja i vještine (npr. presvlačenje pelena, hranjenje malene djece, organiziranje aktivnosti s djecom različite dobi),
  • Osobe koje su dobro organizirane, strpljive i komunikativne,
  • Osobe koje znaju postaviti zdrave osobne granice,
  • Diskretne osobe,
  • Fleksibilne u smislu rada u različitim smjenama,
  • Volonteri trebaju biti cijepljeni i imati vozačku dozvolu.

Specifičnosti rada u ustanovi: potreba da se poštuje službena tajna (odnosi se na sve što osoba dozna o korisnicima tijekom svog rada) i tajnost adrese.

Volonterima, osim prava zajamčenih Zakonom o volonterstvu, Ustanova nudi rad u poticajnom okruženju, obroke za vrijeme boravka u  Ustanovi, edukaciju o specifičnostima rada sa žrtvama obiteljskog nasilja, kontinuirano praćenje i podršku te evaluaciju.

Prije početka volontiranja, kandidatkinje i kandidati će biti uključeni u ulaznu proceduru koja se sastoji od intervjua, procjene motiviranosti i testa osobnosti te informiranja o potrebama Ustanove. Tijekom volontiranja, volonteri će usko surađivati s pedagoginjom, psihologinjom, socijalnom radnicom i ravnateljicom Doma. 

Prijaviti se možete do 10. rujna 2021. e-mailom na ravnatelj@sv-ana.com ili na broj mobitela 098 216 127. Na iste kontakte možete dobiti odgovore na sva vaša pitanja ili dodatna pojašnjenja.