“Rijetko nam se dogodi da nam se ukaže prilika za velika djela. Ali svijet je pun prilika za učiniti mala.” Sally Koch

1985. godine, Vijeće UN-a proglašava 5.12., Međunarodnim danom volontera.

Volonterstvo kao dobrovoljna aktivnost jest, prije svega, sloboda izbora, a sloboda je osnovna težnja ljudske civilizacije. Volonterstvo je jedan od najsnažnijih elemenata koji doprinosi razvoju društva te je važan dio svakog suvremenog društva. Volontirajući imamo priliku pomoći drugima, ali i ukazati na probleme i potrebe oko nas. Volontiranje osnažuje pojedince, izgrađuje osjećaj solidarnosti, potiče na sudjelovanje štiti ranjive skupine od ekonomske, društvene i političke marginalizacije. Ujedno je i osnova koja omogućuje građanima da se uključe kroz različite građanske inicijative te da davanjem svog slobodnog vremena, znanja i iskustava, entuzijazma i energije, značajno doprinesu razvoju svoje zajednice i društva u cjelini.

U zemljama razvijenih demokracija i civilnog društva volonterski je rad prepoznat kao važan element u razvoju društvenog kapitala i društvene kohezije, a volonteri i volonterke, posebice mladi, ključni su akteri u aktivnostima od općeg dobra. Nerijetko takve aktivnosti svoje uporište pronalaze u obrazovnom sustavu i stoga je iznimno važno poticati volontiranje od najranije dobi i uključiti takve aktivnosti u odgojno – obrazovni sustav.

Drage volonterke i volonteri, čestitamo vam vaš dan i zahvaljujemo na ulaganju vašeg truda, energije, suosjećanja, znanja i vještina kojim naš svijet činite boljim i vedrijim mjestom za život!