Započeo projekt Hrvatska volontira – Pozitivna struja volonterstva

Započeo projekt Hrvatska volontira – Pozitivna struja volonterstva

U lipnju 2017., Hrvatska mreža volonterskih centara započela je s provedbom projekta Hrvatska volontira – Pozitivna struja volonterstva koji je usmjeren ka rješavanju problema neujednačenog razvoja volonterstva i potrebe za njegovom snažnijom promocijom u cijeloj Hrvatskoj. Svrha projekta je doprinijeti daljnjoj afirmaciji prakse volontiranja, osnaživanju infrastrukture i standardizaciji rada na regionalnoj razini te promociji volonterstva i dobrih praksi u razvoju kvalitetnih volonterskih programa. Projekt je namijenjen ključnim skupinama prepoznatima u području volonterstva: volonterskim centrima, organizatorima volontiranja – organizacije civilnog društva i ustanove koje pružaju socijalne i zdravstvene usluge te građanima.

Ciljevi projekta su sljedeći:

  • Afirmirati volontersku praksu OCD-a koje pružaju usluge za opće dobro i ustanova socijalne skrbi i zdravstva u skladu sa standardima kvalitete na području RH putem uspostavljanja Standarda kvalitete za volonterske programe organizatora volontiranja i Standarda kvalitete za volonterske centre te nacionalne konferencije o volontiranju u području socijalne skrbi.
  • Povećati nacionalne kapacitete za edukaciju u području menadžmenta volontera i infrastrukturu za podršku razvoju volonterstva na lokalnoj i regionalnoj razini putem revizije Nacionalnog kurikuluma za menadžment volontera, obrazovne akademije Trening za trenere za provoditelje izobrazbe menadžment volontera, online baze trenera HMVC-a te uspostavljanja i pokretanja postupka certificiranja volonterskih centara.
  • Promovirati volonterstvo kroz dobre prakse volonterskih programa te povećati vidljivost mogućnosti za volontiranje u RH putem nacionalne kampanje Hrvatska volontira, izrade nacionalne informatičke platforme / interaktivne baze organizatora volontiranja i volontera te promocije volonterskog programa javne ustanove Doma za starije osobe Maksimir.

Projekt je sufinancirala Europska unija, kroz Europski socijalni fond, Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, u iznosu od 692.986,69 HRK, a provodi se u partnerskoj suradnji Hrvatske mreže volonterskih centara, Volonterskog centra Osijek, Udruge MI – Volonterski centar Split, Volonterski centar Zagreb, Dom za starije osobe „Maksimir“ iz Zagreba te Udruge za razvoj civilnog društva SMART – Volonterskog centra Rijeka. Projekt traje od lipnja 2017. do studenog 2018.