Područje djelovanja:

Tehnička kultura i informatika.

Profil korisnika:

Od predškolske do treće životne dobi.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

Sudjelovanje u programima i radionicama za promicanje tehničke kulture.

Koordinator volontera: Anton Pletikos

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Frane Glavinića 1, Pula

Telefon: 052/210-436

E-mail: ztk-pula@inet.hr

Web: www.ztkpula.hr