Volonteri/ke u KBC Rijeka su dobrodošli! KBC Rijeka na lokalitetima (KBC Rijeka, Sušak i Kantrida) traži INFO volontere/ke (10-15 volontera i volonterki s obzirom na trenutačne potrebe).

Opis  volonterske pozicije:

  • Dobrodošlica pacijentima, njihovoj pratnji i drugim osobama te informiranje pacijenata o bolničkim uslugama, odijelima i njegovim lokacijama,
  • Pratnja istih do tražene lokacije ako je to potrebno,
  • Informiranje osoba s invaliditetom o ulazima u bolničke zgrade s prilagođenim prilazom za invalidska kolica te postojećim liftovima,
  • Pomoć u informiranju/orijentaciji korisnika usluga o lokacijama drugih organizacijskih jedinica na lokalitetima Rijeka, Sušak i Kantrida,
  • Pomoć zaposlenicima KBC-a Rijeka koja ne uključuje sudjelovanje u njezi pacijenata niti sudjelovanje u pružanju zdravstvene skrbi (pomoćni poslovi).

Svaki volonter/ka s početkom volontiranja potpisuje ugovor o volontiranju, ima podršku mentora/ica koji ga upućuju u rad/bolničke protokole, dobiva volontersku iskaznicu, oznake – majicu i kapu, zaštitnu opremu i edukaciju o zaštiti od infekcije  Covid 19 te marendu, također volonteri/ke su osigurani te dobivaju karte za javni, lokalni prijevoz.

Od volontera/ke se očekuje 3-4 sata volontiranja dnevno, i više ako ste u mogućnosti, uglavnom u jutarnjim satima od 7 do 11, te u popodnevnoj smjeni od 11 do 14 sati s obzirom da tada najviše pacijenta/ica traži usluge bolnice i postoji potreba za njihovim boljim informiranjem.  Volonterima i volonterkama se izdaju potvrde o volontiranju i vodi se evidencija volonterskih sati. Koordinatorice volontera/ki su na raspolaganju za sva pitanja u vezi volontiranja u KBC Rijeka.

Niže u pozivu možete vidjeti edukaciju i podršku koja će vam biti na raspolaganju, koje osobine /kvalifikacije trebate imati i koje kompetencije ćete steći.

Kako biste se prijavili, potrebno je ispuniti prijavni obrazac koji se nalazi ovdje . Ispunjeni prijavni obrazac se može dostaviti na e-mail volontiraj@kbc-rijeka.hr , poštom na adresu KBC Rijeka, Krešimirova 42, 51000 Rijeka (uz naznaku “volonteri”) ili osobno u Odjel za socijalni rad (prostorije Službe zdravstvene njege, prizemlje zgrade Ravnateljstva).

Kontakt osobe su Biljana Stanković i Marta Radoš, telefonski brojevi za više informacija (od 10 do 15 sati): 091 447 8507 ili 091 447 8517.

Planirana edukacija i podrška volonterima:

– upoznavanje s uslugama bolnice, lokalitetima i odjelima,

– edukacija iz zaštite na radu iz zaštite od požara,

– edukacija o sigurnosnim mjerama i mjerama zaštite,

– komunikacijske radionice o odnosu prema pacijentima, njihovoj pratnji i ostalim korisnicima usluga,

– informacijski i komunikacijski protokol (uputstva o radu bolnice i potrebni kontakti, opis volonterskog mjesta),

– upoznavanje volontera s Etičkim kodeksom volontera te relevantnim propisima,

– upoznavanje volontera s pravima i obvezama, uz potpisivanje Ugovora o volontiranju i potrebnih prilog.

Poželjne osobine i znanja volontera/ke:

– komunikativnost, ljubaznost, zainteresiranost za rad s ljudima,

– poznavanje osnovnih administrativnih poslova,

– motiviranost za timski rad, fleksibilnost,

– redovitost, točnost, predanost, odgovornost,

– poznavanje stranih jezika.

Kompetencije i vještine koje će volonter/ka steći:

-Kreativne komunikacijske i koordinacijske vještine/iskustvo,

-Sudjelovanje u društveno korisnim i humanim aktivnostima.