Volontiraj na riječkom punktu za cijepljenje

Volontiraj na riječkom punktu za cijepljenje

Od početka organiziranog masovnog cijepljenja na našem području, djelatnici i volonteri Crvenog križa Primorsko – goranske županije uključeni su u pomoć u organizaciji. Broj uključenih volontera smanjio se tijekom ljeta kada su i potrebe bile manje, no posljednjih dana odaziv na cijepljenje ponovno raste što znači da je svakodnevno potreban veći broj volontera.  Vaša će uloga biti brinuti o epidemiološkim mjerama (mjerenje temperature, dezinficiranje ruku), provjeravati upis na računalima i usmjeravati osobe na mjesta za cijepljenje te pomagati teže pokretnima.

Napominjemo da su akcije cijepljenja u dvorani Zamet radnim danom, za sada ponedjeljkom i srijedom od 8 do 19 sati (dvije smjene: 8 – 13,30 i 13 – 19), te utorkom, četvrtkom i petkom od 8 do 15 sati (1 smjena).

Volonteri brinu o provođenju epidemioloških mjera kao što su mjerenje temperature i dezinficiranje ruku na dolasku, upućuju građane na cijepna mjesta i pomažu teže pokretnim osobama.

Svi koji se prepoznaju kao mogući volonteri mogu se javiti u Društvo Crvenog križa PGŽ i to na e-mail info@dck-pgz.hr .

Fotografija: Novi list, www.novilist.hr