Volontiraj na poučavanju hrvatskog jezika i podrži uključivanje afganistanskih obitelji u život naše zajednice!

Volontiraj na poučavanju hrvatskog jezika i podrži uključivanje afganistanskih obitelji u život naše zajednice!

Udruga Civis Mundi osnovana je s ciljem unaprjeđenja postupka integracije izbjeglica i raseljenih ljudi u Republici Hrvatskoj te jačanjem svijesti hrvatskoga društva i javnosti o njihovim specifičnim potrebama. Promicanje hrvatskih i europskih vrijednosti kao što su jednakost, zaštita ljudskog dostojanstva, poštovanje ljudskih prava i vladavine prava, promicanje kulture dijaloga i međusobnog razumijevanja te provedba informativnih i komunikacijskih aktivnosti koje doprinose kontinuiranom unaprjeđenju postupka integracije. Senzibiliziranje tijela državne, regionalne i lokalne uprave za specifične potrebe izbjeglica i raseljenih ljudi u procesu integracije u hrvatsko društvo od iznimne je važnosti, kao i poticanje solidarnosti i humanosti kao temeljnih vrijednosti integrativnih zajednica, uključivanjem izbjeglica i raseljenih pojedinaca i obitelji kroz edukativne aktivnosti, kulturne i sportske manifestacije, te upoznavanje sredine u koju će biti integrirani. 

Sve naše aktivnosti također možete pogledati na Facebook stranici te službenoj stranici Udruge .

U gradu Rijeci i općini Viškovo borave tri obitelji iz Afganistana, pristigle evakuacijskim letom u 9. mjesecute im je odobrena međunarodna zaštita. U praksi gradova koje imaju iskustva u procesu integracije, kao što su Karlovac, Zagreb i Sisak, pokazalo se kako se obitelji lakše uključuju u život zajednice kroz društvene aktivnosti uz pomoć organizacija civilnog društva i volonterki i volontera. Otegotna okolnost je nepoznavanje hrvatskog jezika (Farsi službeni jezik i pismo), stoga je od iznimne važnosti da što prije krenu s učenjem hrvatskog jezika i kulture, koji kroz tečaj službeno omogućava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Obzirom da im službeni tečaj još uvijek nije počeo, Civis Mundi poziva volonterke i volontere koji bi s obiteljima učili hrvatski, a s jednom obitelji i engleski jezik.

Riječ je o tri afganistanske obitelji koje pričaju Farsi. Dvije obitelji pričaju malo engleski jezik, koji olakšava komunikaciju i nije potreban prevoditelj, a za treću obitelj koriste se usluge kulturnog medijatora, prevoditelja, po dogovoru, na način da je točno za svaku obitelj određen dan (jednom tjedno) i satnica (sat, sat i pol), kako bi kulturni medijator ukoliko ga trebamo, mogao biti na raspolaganju. Što znači da bi se volontiranje provodilo tri dana u tjednu, po sat, sat i pol vremena, odnosno kod svake obitelji bi se odlazilo jednom tjedno, a moguće je uključiti i veći broj volontera, pa bi se tome prilagodile i smjene. Svakako se s volonterima dogovaraju dani koji odgovaraju, jer je to dio operativnog plana učenja. Sav potreban materijal i eventualno troškove prijevoza pokriva organizacija. Volontiranje se odvija u stanovima spomenutih obitelji, uz pratnju nekog od članova projektnog tima (socijalni radnik, psiholog, voditelj projekta) te se s cijelom obitelji uči jezik.

Obzirom da je riječ o učenju jezika, a isti je poprilično zahtjevan, jer podrazumijeva i učenje latiničnog pisma, potrebni su volonteri/volonterke s područja razredne nastave ili studenti/profesori hrvatskog i engleskog jezika. Također, bilo bi dobro da volonteri/ke znaju engleski jezik te da imaju sklonost timskom radu, dobre komunikacijske vještine, da su sposobni kontrolirati grupu, jer pojedinci zahtijevaju disciplinu, te da nemaju predrasuda prema drugoj vjeri i kulturnoj različitosti. Također, osoba je dužna pisati mjesečne izvještaje o napretku učenja, zbog praćenja volontiranja i napretka obitelji. 

Rok za prijavu je 24.01.2022., a zainteresirani se mogu prijaviti  putem e- maila info@civis-mundi.hr ili na broj 091 3196802.