Volontiraj na održavanju gorskih livada na Risnjaku

Volontiraj na održavanju gorskih livada na Risnjaku

Volite prirodu i cjelodnevni boravak u njoj, a željni ste ponešto naučiti? Dobrodošli su svi volonteri koji su spremni svojim vještinama i voljom sudjelovati u održavanju gorskih livada!
Nacionalni park Risnjak poziva volonterke i volontere da se pridruže održavanju gorskih livada, od 10. do 21. srpnja 2023. Aktivnost se provodi 6 sati dnevno u vremenu 7:00-15:00, a radi se o ručnom košenju trave na tradicionalan način “kao nekad davno” i uklanjanju grmova i manjih stabalca koja rastu na livadi i uz rubove. 

Prijevoz do lokacije je osiguran, kao i jedan obrok, a vrijeme obroka u restoranu obično je na kraju dnevne aktivnosti ili kasnije te je stvar dogovora grupe.

Volonteri i volonterke će doprinijeti očuvanju prirodne baštine u svrhu sprječavanja sukcesije poljoprivrednih površina i održavanja bioraznolikosti i tome da ovaj zaštićeni dio prirode ostane i nadalje atraktivan i očuvan.

Prijaviti se možete na e-mail edukator@np-risnjak.hr, Marin Mikloška.