Volontiraj na ljetnim radionicama za djecu s teškoćama u razvoju!

Volontiraj na ljetnim radionicama za djecu s teškoćama u razvoju!

Udruga za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i poticanje harmoničnog razvoja djece i mladih „DIRA RIJEKA“ osnovana je sa svrhom promicanja, razvitka i unapređenja rada s djecom s teškoćama u razvoju. Cilj Udruge je omogućiti djeci iz Rijeke i okolice, kao i iz susjednih županija i otoka, kvalitetan rad te podršku i edukaciju za njihove roditelje, članove obitelji i ostale osobe koje sudjeluju u provođenju aktivnosti njihovog svakodnevnog života. U rad Udruge uključeni su stručnjaci i volonteri raznih profila, organiziraju edukacije za rad s djecom s teškoćama u razvoju, igraonice, kreativne radionice, individualne terapije te omogućuje provedbu ostalih programa i aktivnosti putem grupnog i individualnog rada usmjerenih na sveobuhvatni pristup u radu s ciljem da svako pojedino dijete dostigne svoj maksimalni potencijal.

Korisnicima udruge DIRA, djeci s teškoćama u razvoju, potrebna je pomoć volontera i volonterki na ljetnim radionicama na kojima bi asistirali djeci. Radionice vodi učiteljica po zadanom programu, a volonteri/ke su tu isključivo kao asistenti/ce pri obavljanju zadanih tema te su potrebni kroz mjesec srpanj, od 8 do 12 sati,  kroz radni tjedan. Udruga DIRA planira angažirati više volontera/ki kako bi se uspjele pokriti radionice, a da volonteri/ke imaju manje opterećenje.

Zainteresirani se mogu prijaviti na 091 935 6082, Nikolina.