Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, otvorila je poziv za tri različita projekta na kojima se može volontirati, Živa knjižnica, HopaCupa i Festival Smoqua.

Volontiraj u Živoj knjižnici kao knjižničar/ka!

Živa knjižnica aktivnost je koju udruga PaRiter provodi već niz godina u gradu Rijeci i bližoj okolici. Živa knjižnica djeluje kao i svaka druga knjižnica: jedina razlika je što su knjige ljudi, koji ne samo da informiraju i pričaju priču, već mogu i odgovarati na pitanja te ih postavljati. Tako se otvara neposredni, otvoreni i prijateljski dijalog između čitatelja/ica i živih knjiga te se na inovativni način utječe na dotadašnje stavove, smanjuju se negativne tenzije i jača empatija prema drugima i drugačijima.
Udruga PaRiter ovim putem poziva osobe zainteresirane za nova iskustva i znanja da se pridruže živoj knjižnici u svojstvu knjižničarki i knjižničara te promotora. Prijaviti se možete e-mailom na udrugapariter@gmail.com ili na 095 3935 611 a najkasnije do 7. svibnja 2018. godine, a više detalja pronađite na webu Paritera. 

Piši za hopacupa.org!

Cilj portala hopacupa.org, kojeg je osmislila i razvila udruga PaRiter ima za cilj promovirati odgovorno spolno ponašanje. Portalom žele približiti informacije o  kontracepciji i odgovornom spolnom ponašanju mladim ljudima, a sve kako bi donosili odluke temeljene na znanstvenim činjenicama.

Udruga PaRiter ovim putem poziva mlade osobe – volonterke i volontere koje su sklone literarnom izričaju, imaju snažan osjećaj za ljudska prava i koje žele nešto naučiti da se jave kako bi doprinijeli blogu u sklopu hopacupa.org . Prijaviti se možete e-mailom u kojem treba napisati ime i prezime, godište i kratko motivacijsko pismo na udrugapariter@gmail.com ili na 095 3935 611 a najkasnije do 7. svibnja 2018. godine, a više informacija pronađite na webu Paritera. 

Volontiraj za umjetnost!

Udruga LORI, u suradnji s PaRiterom, Građanke svom gradu i Centrom za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci organizira festival queer i feminističke kulture Smoqua, i to od 17. do 19. svibnja u Rijeci. Smoqua je spoj umjetnosti i aktivizma, predstavlja queer-feminističku perspektivu lokalno i međunarodno kroz rad umjetnika/ica i aktivista/kinja.

Ovim putem traže volontere i volonterke koji bi sudjelovali u provedbi aktivnosti Wallart – Propitivanjem ponosa i predrasuda do umjetnosti. Zaduženja volontera su: pomoć pri postavljanju materijala za izradu likovnih djela na licu mjesta, komunikacija sa sudionicima/cama, apliciranje djela na zid, asistiranje pri čišćenju prostora i promoviranje akcije na odabranim točkama na Korzu. Trajanje angažmana je pet sati ili prema dogovoru. Prijaviti se možete e-mailom na udrugapariter@gmail.com ili na 095 3935 611 a najkasnije do 7. svibnja 2018. godine, a više informacija pronađite na webu Paritera.