Želiš postati ambasador/ica nenasilja i okupiti druge mlade osobe za isto? Onda je ovo pravo mjesto za tebe! SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava treba podršku u provedbi projekta Ambasadori nenasilja.

Aktivnosti u koje se Asistenti/ce u provedbi projekta mogu uključiti:

  • Izrada Smjernica za rad s mladima (sudjelovanje u radnoj skupini);
  • Organizacija okruglog stola s mladima i donositeljima odluka;
  • Promocija dokumentarnog filma na filmskom festivalu;
  • Organizacija završne konferencije projekta;

U sklopu projekta Ambasadori nenasilja nude se razne aktivnosti – o učestalost i trajanju volonterskog angažmana odlučuješ ti sam/a!

Prijaviti se možete e-mailom na centar@sos-rijeka.org , kontakt osoba je Tina Kovačić.