Centar za rehabilitaciju Fortica Kraljevica je ustanova socijalne skrbi koja trajno brine o 49 korisnika s višestrukim invaliditetom – djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom.
Uz pružanje usluga smještaja, medicinske skrbi, rehabilitacijskih programa, psihološke podrške korisnicima i njihovim obiteljima svakodnevno se osmišljavaju razne aktivnosti za podizanje kvalitete života korisnika i korisnica. U tu svrhu, u potrazi su za 10 volonterki i volontera za sudjelovanje u raznim aktivnostima provođenja slobodnog vremena korisnika /ca Ustanove.

Volonteri/ke su  potrebni u jutarnjim terminima, otprilike od 9:00 do 12:00 sati, dnevno 2-3 sata volontiranja. Putne troškove nažalost ne mogu pokriti.

Aktivnosti koje obavljaju su isključivo vezane uz provođenje slobodnog vremena korisnika/ca uz pratnju/nadzor stručnih djelatnika/ca Ustanove. Tu se ubrajaju šetnje s korisnicima po Ustanovi/oko Ustanove, zatim čitanje priča ili obični razgovori s korisnicima u njihovim sobama koji su im od neprocjenjive važnosti. Kada su vrućine, i vrijeme kupanja u moru, aktivnosti volontera/ki su fizička ispomoć prilikom transfera korisnika/ca u more i boravak u moru s njima, naravno uvijek u timu sa stručnim djelatnicima/ama Ustanove. Zatim sudjelovanje u rođendanskim proslavama i obilježavanjima bitnijih datuma u godini, pomoć prilikom pripreme prostora za slavlje, pjesma i ples s korisnicima…

Od traženih znanja i vještina volontera  jedino što očekuju jest otvorenost prema timskom radu i osjetljivost na potrebe osoba s invaliditetom.

Sva pitanja i vašu prijavu možete uputiti na valentina.ahel@gmail.com ili fizio.fortica@gmail.com ili na broj telefona 091 9482 586 (Valentina Ahel).