Općenito o organizatoru volontiranja:

Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka osnovana je 07.11.2006. godine kao Udruga roditelja za potrebe ovisnika iz Primorsko-goranske županije i članove njihovih obitelji. Rad Udruge usmjeren je na pružanje izvaninstitucionalnih usluga u sustavu skrbi o ovisnicima. Na razvoj Udruge uvelike je utjecala njezina povezanost sa rehabilitacijskim programima terapijskih zajednica, dugogodišnji rad unutar obiteljskog okruženja ovisnika, te potrebe korisnika na osnovi kojih kontinuirano prilagođavamo naše programe.
Udruga „Vida“ u ovom trenutku zapošljava stručnjake različitih pomagačkih struka (psihologija, pedagogija, socijalna pedagogija, pravo) te preko poticajnih mjera HZZ-a zapošljava rehabilitirane ovisnike.

 Područje djelovanja:

Resocijalizacija bivših ovisnika, socijalno poduzetništvo, socijalna skrb, savjetovanje i podrška.

Profil korisnika:

Rehabilitirani ovisnici koji su stabilni na supstitucijskoj terapiji, obitelji ovisnika te obitelji koje osnivaju ovisnici.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

  • pomoć u administrativnim poslovima Udruge,
  • sortiranje i pomoć u prikupljanju, sortiranju i, ponekad, u distribuciji donacija dječje odjeće i opreme marginaliziranim i socijalno ugroženim obiteljima,
  • pomoć u osmišljavanju vizualnog identiteta Udruge, ažuriranje web i društvenih stranica Udruge te osmišljavanje i realizacija ideja za unaprijeđenje vidljivosti Udruge,
  • po potrebi projekata i druge aktivnosti poput sudjelovanja u organizaciji i provedbi radionica, kreativnih radionica i drugih događanja u organizaciji Udruge.

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Slogin kula 12, Rijeka

Telefon: 051 371 089

E-mail: udrugavida.rijeka@gmail.com

Web: www.droga-online.com.hr

Društvene mreže:
FB: Udruga Vida
INSTAGRAM: Udruga Vida
YOUTUBE: Udruga Vida

Osoba za kontakt: koordinatorica volontera Nevia Krupljanin