Općenito o organizatoru volontiranja:

Udruga je osnovana s ciljem podizanja svijesti o ljudskim pravima,  građanskom aktivizmu te ulozi i obavezama pojedinca u i prema društvu.  Naša želja je aktivno djelovati u lokalnoj zajednici te utjecati na stvaranje aktivnog građanstva, koje je preduvjet svakom uspješnom demokratskom procesu. Naš cilj je educirati, informirati i osvijestiti problematiku ljudskih prava, kako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini kroz projekte, radionice, građanske akcije, ali i primjere dobre prakse iz drugih gradova i zemalja. Posebnu pažnju PaRiter posvećuje edukaciji i informiranju mladih što je preduvjet za stvaranje zdravog i aktivnog društva.

Područje djelovanja:

Ljudska prava, ženska prava, aktivizam.

Profil korisnika:

Djeca, mladi, studenti, odrasli, umirovljenici, žene, ranjive skupine.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

  • Povremene javne akcije;
  • Marketing i PR na društvenim mrežama;
  • Novinarstvo (radio emisije);
  • Vizualni dizajn (izrada prijedloga);
  • Distribucija promotivnog materijala (plakati, letci);
  • Fotografiranje događanja;
  • Uređivanje članaka na Wikipediji;
  • Rad s mladima;
  • Živa knjižnica (žive knjige i knjižničarke);

Vremenski okvir:

Moguće je uključivanje u kratkoročna i dugoročna volontiranja ovisno o interesima volontera_ki i potrebama organizacije.

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Blaža Polića 2, 51000 Rijeka

Telefon: 092 389 7926

E-mail: udruga@pariter.hr 

Web: www.pariter.hr