Općenito o organizatoru volontiranja:

Udruga provodi programe usmjerene zaštiti beskućnika i socijalno osjetljivih osoba te prevenciji socijalne izolacije i rizičnih ponašanja.

Područje djelovanja:

  • odgoj i obrazovanje
  • socijalna skrb
  • program prihvatilišta za beskućnike

Profil korisnika:

Punoljetni građani.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

1. Odgojno obrazovni programi:

  • pomoć u učenju
  • sudjelovanje u grupnim aktivnostima (gluma, ples, kretivne radionice, izleti itd)

2. Mentorski centar Rijeka

  • individualni rad s djecom i mladima na organiziranju pozitivnih sadržaja u djetetovom okruženju

3. Prihvatilište za beskućnike

  • pomoć djelatnicima pri dežurstvima
  • razne radionice za korisnike
  • pomoć u pisanju životopisa, molbi za posao, traženju posla i drugo
  • druženje s korisnicima

4. Edukacije za volontere u području socijalne skrbi

Koordinator volontera: Hrvoje Silić

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Krešimirova 12

Telefon: 051 327 362 , Hrvoje Silić 091 368 7357

Fax:

E-mail: info@udrugaoaza.hr; hrvojeterra@gmail.com;

Web: www.udrugaoaza.hr