Novi Zakon o udrugama stupio na snagu

Novi Zakon o udrugama, donesen 6. lipnja 2014. na 13. sjednici Hrvatskog sabora, stupio je snagu 1. listopada 2014. Novi Zakon stavlja veliki naglasak na transparentnost i javnost poslovanja udruga te predviđa da će novi Registar udruga, uz statut udruga i ostale...