U okviru Europskog socijalnog fonda, partneri smo na projektu a “Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga” koji je ugovoren u okviru natječaja „Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga“, a čiji je nositelj Udruga MI iz Splita.

Trajanje projekta je 14 mjeseci, a provodit će se na području Hrvatske.
Vrijednost projekta: 749.989,67

Partneri:
Volonterski centar Osijek
Volonterski centar Zagreb
Udruga za razvoj civilnog društva „SMART“ Rijeka
Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Karlovac
Udruga za prevenciju socijalno patološkog ponašanja mladih „Prevencija”, Nova Gradiška

Ciljevi:
– educirati koordinatore volontera i volontera OCD-ova u području pružanja socijalnih usluga
– unaprijediti kvalitetu volonterskih programa OCD-ova u području socijalnih usluga putem sustavne podrške i mentorstva
– promicati unapređenje kvalitete volonterskih programa