Započeli smo s provedbom projekta VOLLUMEN – širenje mreže školskog volontiranja koji je usmjeren ka rješavanju problema nedostatne razvijenosti kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova u razvoju i promociji školskih volonterskih programa. Projekt ima za cilj unaprijediti kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za razvoj kvalitetnih i održivih programa odgoja za volontiranje i školskog volontiranja, potaknuti djecu i mlade na aktivno građanstvo i uključivanje u volonterske aktivnosti u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, ali i zajednici te promicati vrijednosti i vrednovanje odgoja za volontiranje i školskog volontiranja u Primorsko-goranskoj županiji i šire.

Ciljevi projekta su sljedeći:
• Unaprijediti kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za razvoj kvalitetnih i održivih volonterskih programa odgoja za volontiranje i školskog volontiranja s područja Primorsko-goranske županije putem edukacije za odgojno-obrazovne ustanove o menadžmentu programa odgoja za volontiranje i školskog volontiranja. Ustanovama će biti pružena i sustavna savjetodavna podrška u razvoju školskih volonterskih programa, ali i podrška putem neformalne mreže koordinatora volontera u odgojno-obrazovnim ustanovama. Također, planirana je i izrada preporuka za unaprjeđenje školskog kurikuluma odgojno-obrazovnih ustanova u području građanskog odgoja i obrazovanja – volonterstvo i aktivno građanstvo te njegovu kvalitetniju primjenu.
• Potaknuti djecu i mlade na aktivno građanstvo i uključivanje u volonterske aktivnosti u osnovnim i srednjim školama te zajednici putem edukacija djece i mladih s područja PGŽ-a o volontiranju i aktivnom građanstvu, organiziranja volonterskih akcija u odgojno-obrazovnim ustanovama te susreta razmjene iskustava i podrške za srednjoškolce. Planira se organizirati i natječaj za literarne i likovne radove na temu volontiranja za osnovnoškolce.
• Promicanje vrijednosti i vrednovanje odgoja za volontiranje i školskog volontiranja putem procjene stanja programa školskog volontiranja u odgojno-obrazovnim ustanovama na području PGŽ-a, raznih objava o školskom volontiranju i mogućnostima volontiranja, izrade online priručnika Generacija za V – priručnik o volontiranju za srednjoškolce te studijskog posjeta učenika srednjih škola školama koje provode programe školskog volontiranja u drugim dijelovima Hrvatske. Također, na kraju projekta planirana su i javna događanja usmjerena na promicanje i vrednovanje školskog volontiranja i odgoja za volontiranje u odgojno-obrazovnim ustanovama.
Projekt je sufinancirala Europska unija, kroz Europski socijalni fond, Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, u iznosu od 1.196.958,72 HRK, a provodi se u partnerskoj suradnji Udruge Delta, Udruge za razvoj civilnog društva SMART – Volonterskog centra Rijeka te dvije škole – Osnovna škola Vežica i Prva riječka hrvatska gimnazija. Projekt traje od lipnja 2017. do svibnja 2019.

Više informacija o fondovima možete pronaći na sljedećim web stranicama: www.strukturnifondovi.hr i http://www.esf.hr/operativni-program/.