Stranci i osobe kojima je priznat status azilanata mogu volontirati u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama Zakona o volonterstvu (NN 58/07, 22/13), Zakona o strancima (NN 130/11, 74/13), Zakona o azilu (NN 79/07, 88/10, 143/13) i drugim propisima Republike Hrvatske te preuzetim međunarodnopravnim obvezama.

U svrhu olakšanja provođenje potrebnih procedura prilikom uključivanja volontera stranaca, OVDJE pronađite dokument o reguliranju statusa volontera stranaca u Republici Hrvatskoj kojeg je izradio Volonterski centar Zagreb na temelju vlastitog iskustva u dugogodišnjoj provedbi međunarodnog volonterskog programa, kao i pripadajući ogledni primjerak obrasca s podacima potrebnim za izdavanje potvrde o prijavi rada.