Udruga za razvoj civilnog društva SMART od 2005. godine u provodi program „Regionalni volonterski centar“ na području Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije. Cilj programa je osigurati neophodnu infrastrukturu za promociju volonterstva te pružiti stručnu i kontinuiranu podršku organizatorima volontiranja (prvenstveno udrugama i javnim ustanovama) kako bi unaprijedili kvalitetu svojih volonterskih programa i uključili veći broj volontera u svoje aktivnosti.

Od 2008. godine, Regionalni volonterski centar ima kontinuiranu potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, na način da je navedeno Ministarstvo sufinanciralo aktivnosti Regionalnog volonterskog centra kroz trogodišnje potpore, koja je sada jednogodišnja. I u 2020. godini, Regionalni volonterski centar Rijeka ima  jednogodišnju potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 168.ooo,00 kuna.

Regionalni volonterski centar Udruge za razvoj civilnog društva SMART provodi niz različitih aktivnosti na području gore spomenutih županija, a neke od ključnih su:

  • Edukacija koordinatora volontera;
  • Edukacija građana i građanki o volonterstvu;
  • Vođenje Baze volontera/ki i organizatora volontiranja;
  • Spajanje organizacija i volontera/ki;
  • Promocija i uvođenje standarda za razvoj kvalitetnih volonterskih programa;
  • Promocija volonterstva;
  • Dodjela godišnjih nagrada za volontere, organizatore volontiranja i odgojno – obrazovne ustanove;
  • Pružanje podrške razvoju lokalnih volonterskih centara;
  • Informiranje i savjetovanje građana/ki i organizacija;
  • Sudjelovanje u radu Hrvatskog centra za razvoj volonterstva; 

Partneri u provedbi projekta Regionalni volonterski centar Rijeka, u 2020., su Grad Rijeka,  Istarska županija, Karlovačka županija i Ličko – senjska županija.