Područje djelovanja:

Zdravstvo i socijalna skrb.

Profil korisnika:

Odrasle osobe s duševnim smetnjama.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

  • Uređenje i održavanje vrta i okoliša
  • Uređenje interijera
  • Kreativne radionice (glazbene, likovne, glumačke, strani jezik…)

Koordinator volontera: Nada Perkić

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Kampor 224, Rab

Telefon: 051/750-696; 098/449-512

Fax: 051/776-506

E-mail: nada@bolnicarab.hr

Web: www.bolnicarab.hr