Pruži podršku osobama s kroničnim bolestima!

Pruži podršku osobama s kroničnim bolestima!

Ako smatrate da ste pozitivna osoba, željna dio svoga vremena pokloniti korisnicima/cama projekta SEFAC i uljepšati im dan ovo je idealna prilika da to i učinite!
Projekt SEFAC provodi Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a financiran je u sklopu Trećeg EU programa u području zdravlja za razdoblje 2014. – 2020.  Korisnici su osobe u životnoj dobi od 50 ili više godina koje boluju od dijabetesa I/ili kardiovaskularnih bolesti ili žele spriječiti razvoj odnosno nastanak bolesti.
Zajedničkim pristupom sa socijalnim/zdravstvenim stručnjacima i ljekarnicima, volonteri i volonterke sudjeluju u izgradnji bolje i zdravije zajednice koja omogućuje  korisnicima projekta kvalitetniji život, postizanje životnih ciljeva i lakše povezivanje sa zajednicom.
Volonteri/ke mogu poboljšati kvalitetu života korisnika projekta kroz razne aktivnosti. To može biti pomoć u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti poput odlaska u šetnju, razgovora ili kupovine, ali i pomoć pri ostvarivanju životnih ciljeva osoba: uključivanje u lokalni klub ili grupu za vježbanje. Aktivnosti ovise o potrebama korisnika, a volonteri/ke im pomažu pronaći način za izgradnju samopouzdanja i preuzimanje kontrole nad vlastitim zdravljem. Imati volontera/ku, odnosno osobu za podršku, može učiniti veliku razliku u usvajanju zdravih životnih navika.
Odabrani/e volonteri/ke proći će edukaciju vezanu uz volontiranje s korisnicima/cama projekta, a u svom radu imat će potporu stručnjaka. Potpisuje se ugovor o volontiranju  i upisuju se volonterski sati u volontersku knjižicu. Volontiranje će započeti krajem rujna 2018. godine.
Svi zainteresirani mogu se javiti već danas na masa.knezevic@uniri.hr ili broj 099 4000 576.  Više informacija možete pronaći u Opisu volonterske pozicije!