Provedeni projekt: SOVOL – Izgradnja kapaciteta u socijalnom sektoru kroz razvoj volonterskih programa u ustanovama socijalne skrbi

Provedeni projekt: SOVOL – Izgradnja kapaciteta u socijalnom sektoru kroz razvoj volonterskih programa u ustanovama socijalne skrbi

Cilj projekta bilo je jačanje kapaciteta ustanova socijalne skrbi za pružanje pomoći različitim skupinama u nepovoljnom položaju kroz kvalitetno uključivanje volontera. Projekt je usmjeren na Srednju i Istočnu Europu, a kroz projekt je proizvedeno niz resursa koji su b dostupni u elektronskom obliku:

Osim navedenih rezultata, projekt je uključio i druge aktivnosti: projektne sastanke, nacionalna događanja i međunarodni događaj u organizaciji partnera i nositelja, pilotiranje svih resursa u odabranim ustanovama socijalne skrbi te studijsko putovanje u Nizozemsku.

Nositelj projekta bio je Önkéntes Központ Alapítvány (OKA) iz  Mađarske, a partneri: Platforma dobrovolnickych centier a organizacii iz Slovačke, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu iz Poljske, Asociatia Pro Vobis – Centrul National de Resurse pentru Voluntariat iz Rumunjske, Movisie-Kennis En Advies Voor Maatschappelijke Ontwikkeling iz  Nizozemske i Udruga za razvoj civilnog drustva SMART. Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+, Strateška partnerstva – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse. Projekt se provodio od  rujna 2016. do kolovoza 2019.