Trajanje projekta: 18 mjeseci (rujan ’12 – ožujak ’14)

Vrijednost projekta:  € 155.985,24
Geografski fokus:  Županije Primorsko-goranska, Splitsko-dalmatinska i Osječko-baranjska
Financiranje:  Delegacija Europske unije u RH (IPA IV Razvoj ljudskih potencijala – 85%), SMART i partneri (15%)
Partneri:  Udruga MI Split i Volonterski centar Osijek

O projektu: Projekt je usmjeren na unapređenje zapošljivosti i fleksibilnosti visokoobrazovanih dugotrajno nezaposlenih osoba, korištenjem mogućnosti koje pruža neprofitni sektor/organizacije civilnog društva te jedinice lokalne/ regionalne samouprave na području Primorsko-goranske, Osječko-baranjske i Splitsko-dalmatinske županije. Primarna ciljana skupina su visokoobrazovane dugotrajno nezaposlene osobe; visokoobrazovane nezaposlene osobe bez radnog iskustva te osobe s invaliditetom s područja županije s najvećom stopom nezaposlenosti (Osječko-baranjska županija). Osnovne komponente projekta su: I. Selekcija nezaposlenih osoba-kandidata za praksu u neprofitnim/organizacijama civilnog društva i ciljana izobrazba za odabrane nezaposlene osobe, II. Praksa visokoobrazovanih osoba, III. NPO centar karijera