Započeli smo s provedbom projekta Poriv – Podrška razvoju infrastrukture volonterstva koji je  usmjeren ka rješavanju problema nedostatne razvijenosti kapaciteta ključnih dionika u razvoju i promociji volonterstva – organizatora volontiranja i volonterskih centara. Svrha je projekta, s jedne strane osigurati visoku razinu kvalitete volonterskih programa, a s druge strane adekvatnu podršku organizatorima volontiranja, veću vidljivost volonterstva na regionalnoj i lokalnoj razini te posljedično veću uključenost građana u volontiranje.

Ciljevi projekta su sljedeći:

  • Unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja za razvoj kvalitetnih volonterskih programa i zajedničku suradnju u lokalnoj zajednici s područja Istarske, Karlovačke i Primorsko-goranske županije putem edukacije o menadžmentu volonterskog programa, Potvrdi o kompetencijama stečenim kroz volontiranje te o Standardima kvalitete za volonterske programe. Edukacije će biti namijenjene organizacijama i ustanovama u socijalnoj skrbi na području Istarske i Karlovačke županije te djelomično za područje Primorsko – goranske županije (Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje) te njihovim volonterima (edukacija Biti volonter). Organizacijama će biti pružena i sustavna savjetodavna podrška u razvoju volonterskih programa.
  • Unaprijediti kapacitete, kvalitetu rada i suradnju lokalnih volonterskih centara (LVC) Istarske, Karlovačke i Primorsko-goranske županije za sustavni razvoj volonterstva i podršku organizatorima volontiranja putem procjene kapaciteta LVC-a, razvoja kurikuluma i radnih bilježnica za planirane edukacije koje će biti provedene u partnerstvu LVC-a i SMART-a te putem savjetodavne podrške u planiranju i provedbi navedenih edukacija te osnivanjem neformalnih mreža koordinatora volontera. Izradit će se i online baza za povezivanje organizatora volontiranja i potencijalnih volontera.
  • Jačati vidljivost i povećati promociju vrijednosti volonterstva putem provedbe volonterskih akcija te raznih objava o volontiranju na društvenim mrežama, web stranicama partnera te medija. Izradit će se i online priručnik o menadžmentu volontera te brošura s primjerima dobre prakse volonterskih aktivnosti.

Projekt je sufinancirala Europska unija, kroz Europski socijalni fond, Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, u iznosu od 699.050,76 HRK, a provodi se u partnerskoj suradnji Udruge za razvoj civilnog društva SMART – Volonterskog centra Rijeka, Volonterskog centra IstraCARPE DIEM-a udruge za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka i Hrvatskog centra za razvoj volonterstva. Projekt traje od lipnja 2017. do svibnja 2019.

Više informacija o fondovima možete pronaći na sljedećim web stranicama: www.strukturnifondovi.hr i http://www.esf.hr/operativni-program/.