Prijava u bazu volontera/ki

Kako biste se prijavili u našu Bazu volontera potrebno je ispuniti Prijavnicu koju možete poslati e-mailom na marta@smart.hr. Ispunjavanjem prijavnice bit ćete uključeni u mailing listu Volonterskog centra, putem koje ćete dobivati aktualne pozive za volontiranje u različitim organizacijama. U pozivima je kratko objašnjeno koja organizacija traži volontere/ke, za koju skupinu korisnika/ca, za koje aktivnosti, koje vještine volonter/ka mora imati te kontakte na koje se možete javiti.Nemate se obavezu javljati na sve pozive niti se posebno javljati Volonterskom centru. Posebno vam skrećemo pažnju na informacije o zaštiti vaših osobnih podataka, za što je potrebno dati privolu, a nalazi se na kraju Prijavnice.

Osim dobivanja redovitih poziva za volontiranje, možete se javiti jednoj od organizacija u našoj Bazi organizatora volontiranja. Organizacije iz te Baze kontinuirano uključuju volontere u svoj rad.  Ako ste u nedoumici ili imate pitanja, javite nam se e-mailom na marta@smart.hr, telefonom na 051/332-750 ili nas posjetite u našem uredu u Blaža Polića 2 (zgrada restorana Index), na četvrtom katu!