PRODUŽEN ROK_Poziv volonterkama i volonterima: “Lady – istraživanje nasilja nad starijim ženama”

PRODUŽEN ROK_Poziv volonterkama i volonterima:  “Lady – istraživanje nasilja nad starijim ženama”

Udruga Vida u suradnji s Centrom za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci poziva sve zainteresirane da se prijave za volontiranje u sklopu projekta “Lady – istraživanje nasilja nad starijim ženama” kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u 2018. godini. U vrijeme demografskog trenda starenja europskog stanovništva, pitanje prava starijih osoba postaje iznimno važno. Heterogenost starije populacije, ageism i specifične potrebe starijih osoba utječu na izloženost ove populacije kršenjima ljudskih prava. Projekt se odnosi na socijalna prava starije populacije, naročito starijih žena. Cilj istraživanja je pridonijeti izgradnji jednakosti spolova i pravednijem društvu te utjecati na smanjenje stigmatizacije starijih osoba, ojačati njihov položaj unutar obitelji te njihov cjeloviti građanski status.

Volonterski poslovi i obaveze:

  • sudjelovanje u realizaciji devet fokus skupina u Primorsko-goranskoj, Istarskoj i Ličko-senjskoj županiji. Fokusnim skupinama mapira se svjetonazor i stavove triju društvenih skupina – starijih žena , njihovih obitelji i stručnjaka/inja koji dolaze u doticaj sa starijim osobama o problematici obiteljskog psihičkog nasilja nad starijim ženama;
  • pomaganje u  u obradi informacija fokusnih skupina i doprinos u razumijevanju onog što je dobiveno putem neformalnih razgovora;
  • pomaganje u organizaciji jednodnevne interdisciplinarno-znanstvene konferencije na temu nasilja nad starijim osobama;

Projektne aktivnosti odvijat će se od svibnja do prosinca ove godine. Angažman u projektnim aktivnostima bit će zabilježen u Volonterskim knjižicama, a točne aktivnosti bit će propisane
Ugovorom o volontiranju . Projekt obuhvaća najviše dvadeset volonterki i volontera koji moraju zadovoljiti kvotu od 200 volonterskih sati.  Zainteresirani/e mogu ispuniti prijavnicu na web stranici udruge Vida (na dnu home pagea !) te da svoju kratku biografiju pošalju na mail udrugavida.rijeka@gmail.com s naznakom: Volontiranje na projektu “Lady” – istraživanje nasilja nad starijim ženama . Prijave traju do 18. svibnja 2018. godine. Osigurane su nagrade za volonterke i volontere, pokrivanje troškova marende i dnevnice ukoliko se odlazi izvan mjesta prebivališta.
Volonterski angažman doprinijet će unaprjeđenju vašeg praktičnog , organizacijskog i kritičkog znanja te osnaživanju socijalne svijesti o problematici nasilja nad starijim ženama.