Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom (Udruga CDP) postoji od 1976. godine s ciljem okupljanja osoba s cerebralnom i dječjom paralizom. Ima390 članova o kojima skrbe vezano za sve segmente njihovog života. Imaju uhodanu praksu održavanja izvaninstitucionalnih radionica za korisnike na kojima se isti druže i stječu nove vještine i znanja, a također im kroz projekte osiguravaju usluge osobnih asistenata i asistenata u nastavi, organizirju im prijevoz, pomažu pri ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi itd.
Za jednu svoju korisnicu, Udruga CDP traži pomoć volonterke ili volontera, u pratnji pri odlasku na fizikalnu terapiju i općenito pri kretanju, do 4 sata dnevno u prijepodnevnim satima, od ponedjeljka do petka ili po dogovoru. Posebnih kvalifikacija nema, nisu bitne godine, obrazovanje ni spol, samo veliko srce i dobra volja.

Zainteresirani se mogu javiti na sljedeće kontakte: Udruga CDP tel. 374-566 ili Jasna Zuber, mob. 095/511 59 55.