Cjeloživotno učenje među najboljim je odgovorima koje na izazove suvremenog poslovnog i obrazovnog okruženja može ponuditi čovjek, bilo da se nalazi u ulozi poslodavca, ulozi zaposlenika ili ulozi učitelja. U okviru cjeloživotnog učenja nezamjenjivo mjesto zauzima – volontiranje. Osim što predstavlja građansku i društvenu vrijednost, volontiranje je oblik iskustvenoga učenja koje postavlja temelje za razvoj i unapređenje kompetencija potrebnih i korisnih za aktivno sudjelovanje u društvu, osobni i profesionalni razvoj te osobnu i društvenu dobrobit.
Priznavanje i vrednovanje kompetencija stečenih volontiranjem iskaz je volje poslodavaca i obrazovnih ustanova da sudjeluju u stvaranju okruženja koje priznaje i vrednuje osobnu i društvenu odgovornost te zajedničku dobrobit.

Povelja o priznavanju kompetencija stečenih volontiranjem je inovativni instrument kojim se poslodavce i obrazovni sektor potiče na priznavanje i vrednovanje kompetencija stečenih volontiranjem u procesu ostvarivanju punih ljudskih potencijala. Povelja je nastala u okviru projekta „Prema punim potencijalima – volontiranje osnažuje ljude i zajednice“ koji provode Mreža mladih Hrvatske, Volonterski centar Zagreb i Sveučilište u Rijeci. Cilj projekta je podići razinu javne svijesti o važnosti volontiranja te njegovim dobrobitima za pojedince i zajednice te doprinijeti priznavanju kompetencija koje ljudi stječu i razvijaju volontiranjem. Povelju možete  potpisati online na sljedećoj web stranici. Hvala!