Područje djelovanja:

Socijalna skrb.

Profil korisnika:

  • djeca s višestrukim oštećenjima u razvoju ( cerebralna paraliza i dr. ) s pridruženim smetnjama (epilepsija, respiratorne poteškoće i dr.)
  • većina korisnika je životne dobi od 0 do 21 godine

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

  • kreativne radionice sa korisnicima Centra- glazbene, likovne šetnja sa korisnicima
  • radno okupacijske aktivnosti: igranje, sport

Koordinator volontera: Sanja Justinić

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Obala kralja Tomislava 1, Kraljevica

Telefon: 051/283-232

Fax: 051/283-235

E-mail: centar-fortica@ri.t-com.hr