PROVEDENI PROJEKT: Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih socijalnih usluga

Projekt “Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih socijalnih usluga”, od 29. prosinca 2014. do 28. veljače 2016. godine, provodi Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije u partnerstvu s Udrugom za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke, Udrugom za osobe s intelektualnim oštećenjem “Golubica” iz Vukovara i Udrugom za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Nova Gradiška.
Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva “Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga” – Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala” 2007. – 2013., a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 705.245,93 kn.
Organizacije koje skrbe o osobama s invaliditetom u Istarskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj županiji nisu jednolično razvijene. Nemaju dostatna znanja i vještine niti razvijene kapacitete za unaprjeđenje postojećih socijalnih usluga u zajednicama u kojima djeluju. Ovim projektom postići će se da 25-33 OCD-a (organizacija civilnog društva) uspostave mehanizme za primjenu zakonskih normi i Standarda kvalitete za pružanje socijalnih usluga, dok će 10-15 OCD-a a koji skrbe o osobama s invaliditetom unaprijediti kapacitete za menadžment volontera u području pružanja socijalnih usluga. Time će se doprinijeti povećanju kvalitete socijalnih usluga te dugoročno povećanju socijalne uključenosti krajnjih korisnika socijalnih usluga.
S ciljem jačanja kapaciteta OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom organizirat će se radionice o Standardima kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi  te praćenju i evaluaciji projekata OCD-e za djelatnike OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom iz Istarske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije. Partneri će izraditi i distribuirati priručnik o obveznoj dokumentaciji propisanoj Standardima kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi, a predviđena je i izrada priručnog paketa za OCD-e pružatelje socijalnih usluga i pružanje tehničke podrške OCD-ima u primjeni dokumentacije.

U sklopu projekta unaprijedit će se znanja i vještine predstavnika organizacija civilnog društva koji skrbe o osobama s invaliditetom za zagovaranje i osnaživanje njihovih korisnika kroz edukativne radionice: „Osobno usmjereno planiranje“ i „Samozastupanje i samoodređenje“, a steći će i znanja u području izrade materijala u lako razumljivom obliku.
Predviđena je i edukacija o menadžmentu volontera za djelatnike OCD-a koje pružaju socijalne usluge. Organizacije civilnog društva koje pružaju socijalne usluge razvit će i/ili provoditi pilot volonterske programe OCD-a za pružanje socijalnih usluga.
Planirano je i studijsko putovanje s ciljem povećanja razmjene iskustva i pozitivne prakse te postizanja bolje povezanosti među OCD-ima koje rade s osobama s invaliditetom na pružanju socijalnih usluga. Studijsko putovanje podrazumijeva posjete različitim OCD-ima pružateljima socijalnih usluga na području Istarske županije, tematske diskusije, posjete Istarskoj županiji i slično.