Odjel za podršku žrtvama i svjedocima županijski sud u Rijeci

Odjel za podršku žrtvama i svjedocima županijski sud u Rijeci

Općenito o organizatoru volontiranja:

Odjel za podršku žrtvama svjedocima pri Županijskom sudu u Rijeci započeo je s radom
3. siječnja 2011. godine kao rezultat II faze zajedničkog projekta Ministarstva pravosuđa i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj. U Odjelu su zaposlene dvije djelatnice koje rade na ostvarenju sljedećih zadaća:

 1. Osiguravanje praktičnih informacija svjedocima, žrtvama i članovima obitelji
 2. Pružanje emotivne podrške svjedocima i žrtvama prije, tijekom i nakon sudskog postupka
 3. Standardizacija postupanja sa žrtvama i svjedocima
 4. Odabir, edukacija i koordinacija rada volontera koji će pružati podršku

Područje djelovanja:

Pravosuđe i društvena sigurnost.

Profil korisnika:

Podrška se pruža svjedocima i žrtvama na Županijskom i Općinskom sud u Rijeci te Prekršajnom sud u Rijeci, kao i članovima njihovih obitelji prije dolaska na sud, tijekom i nakon postupka. Korisnici su ljudi najrazličitijih profila od visoko obrazovanih do nepismenih, stranci, djeca i mladi, stariji kao i osobe s invaliditetom. Pridonosimo njihovu osjećaju bazične sigurnosti informiranjem i podrškom što ih čini kompetentnijima, koncentriranijima te doprinosi kvaliteti njihova iskaz te samih postupaka.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti

Volonteri se mogu uključiti u ostvarenje prve i druge zadaće Odjela:

 1. Osiguravanje praktičnih informacija svjedocima, žrtvama i članovima obitelji
 2. Pružanje emotivne podrške svjedocima i žrtvama prije, tijekom i nakon sudskog postupka Podrškom žrtvama i svjedocima i članovim njihovih obitelji olakšavamo boravak na sudu. Od trenutka primanja poziva na iskazivanje stranke se mogu obratiti putem telefona ili osobno. Po njihovu dolasku na sud djelatnice Odjela/ volonteri dočekat će ih na ulazu i smjestiti u čekaonicu gdje će im u opuštenoj atmosferi dati odgovore na sva pitanja vezana uz osnove sudskog postupka, tko su stranke u postupku, koja je njihova uloga kako bi znali što mogu očekivati u sudnici. U slučaju da svjedok ili žrtva izrazi potrebu, djelatnik/ volonter može u sudnici biti u njihovoj pratnji. Također, djelatnice Odjela/ volonteri po potrebi će informirati stranke gdje se mogu obratiti za stručnu pomoć; psihološko savjetovanje, besplatnu pravnu pomoć i slično.Važno je istaknuti kako niti djelatnice niti volonteri ne daju pravne savjete, ne provode psihološko savjetovanje ili psihoterapiju. Također, ne razgovaraju o sadržaju iskaza, a sva saznanja do kojih u svom radu dođu strogo su povjerljiva.

  Za volontiranje sa žrtvama i svjedocima nezaobilazne su sljedeće osobine volontera: komunikativnost, otvorenost, samokontrola, prilagodljivost, snalaženje u nepredvidivim situacijama, kao i tolerantnost različitosti.

  Diskrecija i obaveza čuvanja tajnosti podataka osnova su volontiranja pri Odjelima.

 3. Odabir, edukacija i koordinacija rada volontera koji će pružati podršku

Iskusni volonteri u zadnjoj fazi selekcijsko edukacijskog procesa dobiju ulogu mentora volontera tokom probnog rada sa zadaćom na nove volontere prenijeti iskustva i znanja stečena u dosadašnjem radu.

Komentar koordinatora volontera:

Volontiranje pri Odjelu jest takozvano dugoročno volontiranje te se zainteresirani volonteri uključuju u Selekcijsko-edukacijski proces (SEP) koji se provodi jednom godišnje, u listopadu. SEP je standardizirani postupak izbora i educiranja potencijalnih volontera koji provodi komisija koju čine djelatnice Odjela, predstavnica Ministarstva te jedan od volontera. SEP započinje prijavom i intervjuom s kandidatima, zatim slijede faze obuke nakon kojih se s kandidatom obavlja evaluacijski razgovor te zajednički donosi odluka o odustajanju ili početku volontiranja te potpisivanju ugovora.

Podaci o organizatoru volontiranja:

Odjel za podršku svjedocima i žrtvama, Županijski sud u Rijeci
Adresa: Žrtava fašizma 7, 51 000 Rijeka
Telefon/ fax: 051/ 355-645
E-mail: podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr
Web: http://sudovi.pravosudje.hr/zsri/

Dodatni info:

Za volontiranje i/ ili dodatne informacije obratite se na:
tel.: 051/ 355-645
ili e-mail: podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr