Inkluzivno volontiranje relativno je nov pojam, a na njegovu su razvoju u posljednjih nekoliko godina intenzivno radili i volonterski centri u Hrvatskoj. Ovim vodičem upravo smo htjeli sažeti naša iskustva, znanja i praksu u razvoju inkluzivnih volonterskih programa i uključivanju skupina u riziku od socijalne isključenosti u volontiranje. Vodič je namijenjen izgradnji i jačanju kapaciteta neprofitnih organizacija za razvoj inkluzivnih volonterskih programa, podizanju svijesti o volontiranju ranjivih skupina u društvu te stvaranju novih prilika za njihovo volontiranje. On pruža organizatorima volontiranja informacije i korisne alate pri postavljanju ili razvoju inkluzivnih volonterskih programa. Također, može poslužiti i ostalim zaposlenicima i volonterima u organizacijama kao izvor dodatnih informacija o volontiranju ranije spomenutih skupina. Vodič je namijenjen i organizacijama koje već rade s ovim skupinama kao korisnicima njihovih usluga kako bi ih mogli potaknuti na uključivanje u volonterske aktivnosti te im na taj način omogućiti prvi korak u aktivnijoj ulozi u društvu.

Publikacija je nastala kao aktivnost projekta “Volontiranje – prilika za nove kompetencije” kojega su proveli Volonterski centar Osijek,Volonterski centar Zagreb, Udruga MI iz Splita, Volonterski ured Međimurja i Udruga za razvoj civilnog društva SMART. Projekt je sufinanciran sredstvima EU i Ureda za udruge Vlade RH.

Vodič možete pronaći u našem popisu publikacija, gdje ju možete besplatno preuzeti.

Pogledajte i kratki film o aktivnostima projekta i poslušajte iskustva volontera/ki i koordinatora/koordinatorica koji su volontirali u sklopu ovog projekta.