PROVEDENI PROJEKT: Volontiranje – prilika za nove kompetencije

Udruga za razvoj civilnog društva SMART - Volonterski centar Rijeka, partner je na projektu "Volontiranje - prilika za nove kompetencije", čiji je nositelj  Volonterski centar Osijek, a ostali partneri su Udruga Mi - Volonterski centar Split, Volonterski centar...

MRRAK program (Mreža za razvoj regionalnih kapaciteta)

Trajanje programa: višegodišnji projekt (produžavanje ugovora) Vrijednost programa: HRK 600.000/god Geografski fokus: Istarska, Primorsko-goranska i Ličko-senjska županija Partneri: Udruga DELTA (Rijeka), Udruga POKRETAČ (Korenica) Financiranje: Nacionalna zaklada za...

PROVEDENI PROJEKT: ”Pokreni sebe, promijeni svijet”

Cilj projekta ''Pokreni sebe, promijeni svijet'' (IPA 2010) je osigurati bolje prepoznavanje i korištenje potencijala kojeg volontiranje ima u prevenciji nasilja među mladima kroz njegovo potvrđivanje kao pozitivnog i privlačnog načina života mladih. Osobnu kartu...

O Volonterskom centru Rijeka

Udruga za razvoj civilnog društva SMART, 2005. godine započela je sa sustavnim pristupom razvoju volonterstva i programom Volonterskog centra Rijeka. Više >>>