Moje mjesto pod suncem

Moje mjesto pod suncem

Predstavljamo udruge Šarolija i Centar za kulturu dijaloga koje provode projekt usmjeren, između ostaloga, na pružanje volonterske pomoći u učenju socijalno i ekonomsko ugroženoj djeci.

O projektu “Moje mjesto pod suncem”
Nakon iznimno uspješne nacionalne Inicijative Centra za kulturu dijaloga “Oslobodimo doniranje hrane PDV-a” koja je u bitnome utjecala na izmjenu zakonskog okvira doniranja hrane, udruga ovim projektom želi nastaviti rad na poboljšanju socijalnog i ekonomskog statusa građana na marginama društva. Uz zagovaranje promjena socijalnih politika (čega je dio bila ispomenuta Inicijativa), Udruga će se posvetiti i pružanju socijalnih usluga djeci slabijeg imovinskog i socijalnog statusa te smo okupili ljude s dugogodišnjim iskustvom kako u radu s djecom, tako i radu sa marginaliziranom populacijom izloženoj siromaštvu.
“Moje mjesto pod suncem” je projekt Centra za kulturu dijaloga i udruge Šarolija koji je osmišljen kako bi djeci lošijeg socio-ekonomskog položaja, koji žive u nepovoljnijim financijskim, odnosno životnim prilikama, osigurao poticajno okruženje u kojem bi imali priliku sudjelovati u aktivnostima koje im njihovi roditelji nisu u mogućnosti pružiti. To želimo učiniti tako što ćemo im pomoći u stjecanju znanja i razvoju vještina iz područja od njihovog posebnog interesa/sklonosti. Stvaranjem mjesta gdje se uvažava individualnost svakog djeteta, kroz neformalno učenje, ciljane, osmišljene aktivnosti i osiguravanjem emocionalne i socijalne podrške, postiže se stvarna prilika za promjenu dotadašnjih nepovoljnih životnih okolnosti, prevenirajući daljnji transgeneracijski prijenos siromaštva te razvoj poremećaja u ponašanju.

Što projekt donosi djeci?
Kako se radi o djeci iz obitelji u riziku od siromaštva i marginalizacije ovim projektom bi ih osnažili stvarajući uvjete jednakih prilika za uspjeh, prevenirajući nasilničko ponašanje i smanjujući socijalnu nepropusnost u našem društvu.
Stvorit ćemo mjesto gdje će djeci biti omogućena razvojna podrška u stjecanju znanja, vještina i rada na sebi kroz neformalno obrazovanje i odgoj. Uključenje djece u projekt u smislu širenja njihovog socijalnog kruga, upoznavanja drugačijeg te uspostave povjerenja u širu zajednicu. Svakako je za očekivati da će izmicanjem iz primarne baze i uspostavom novih odnosa, razbijanjem ustaljene kolotečine dom – škola – dom kod djece porasti samostalnost i samopouzdanje. Vjerujemo da će novi sadržaji i načini pristupa učenju imati pozitivan utjecaj na radne navike, posljedično napredak u školi, pobuditi radoznalost za istraživanje sebe i učenje novog.
Očekivani rezultat ovog projekta je stvaranje mjesta  gdje je uvažena individualnost svakog djeteta, a kroz neformalno učenje, ciljane, osmišljene aktivnostii osiguravanjem emocionalne i socijalne podrške postiže se stvarna prilika za promjenu dotadašnjih nepovoljnih životnih okolnosti. Dugoročni cilj je prerastanje projekta u program u kojem će djeca biti uključena kroz period formalnog obrazovanja, razvijati u se u specifičnim znanjima i vještinama uz emocionalnu podršku izrastajući u stabilne, odgovorne mlade ljude stvarajući mrežu socijalnog kapitala koja će biti njihovo sigurno mjesto i odskočna daska za ulazak u samostalan život.

Što projekt donosi volonterima/kama?
Sudjelovanje u ovom projektu volonterima/kama prvenstveno donosi osjećaj korisnosti u društvu jers vojim znanjem i iskustvom mogu pomoći onima u koje najviše trebamo ulagati, a to su djeca. Kako volonteri i volonterke mogu odabrati volonterski rad u različitim poljima djelovanja posljedično tomumogu razvijati širok opseg kompetencija koje ima mogu biti korisne u njihovom daljnjem radu i životu.
Također, u radu s djecom uvijek možete dobiti pozitivnu reakciju što može biti poticaj za daljnji angažman.

Što volonteri/ke donose djeci i našoj organizaciji?
Volonterski angažman je ključan za cijelu ovu priču jer se na njihovom radu temelji većina aktivnosti koje se provode sa djecom. Volonteri su srce naše organizacije.  Volonteri djeci donose svoja znanja, iskustva, vještine i pozitivnu energiju kojom ulažu ubudućnost djece.

Osvrt na naše iskustvo
Ovim projektom smo shvatili da su ljudi, odnosno lokalna zajednica spremni pružiti ruke i novu budućnost djeci koja inače ne bi imala tu priliku. Smatramo se posredničkim tijelom izmeđ udruštva koje je spremno pomoći i djece kojima je ta pomoć nužno potrebna.