Moje mjesto pod suncem treba Čuvara/icu ureda i Logopeda/logopetkinju

Moje mjesto pod suncem treba Čuvara/icu ureda i Logopeda/logopetkinju

“Moje mjesto pod suncem” je program dviju udruga, Šarolije i Centra za kulturu dijaloga koji je osmišljen kako bi djeci lošijeg socio-ekonomskog položaja osigurao poticajno okruženje u kojem bi imali priliku sudjelovati u besplatnim aktivnostima kakve im njihovi roditelji nisu u mogućnosti pružiti.

Osim asistenata/ica u pomoći u učenju raznih školskih predmeta i za provedbu kreativnih radionica, volonteri/ke se pozivaju za još dvije volonterske pozicije:

  • Čuvar/ica ureda: 

Posao Čuvara/ice ureda se sastoji od:
-brige o djeci (dočekati djecu, komunikacija s roditeljima, do početka aktivnosti biti s djecom u istoj prostoriji, ako je moguće uključiti ih u aktivnost, ako nije, brinuti o ravnoteži u grupi);
-briga o volonterima koji izvode aktivnost i prostoru (doći 15 minuta prije početka aktivnosti, pripremiti i pospremiti prostor (donijeti vodu, napraviti sok, pripremiti grickalice, upaliti/ ugasiti grijanje, provjetriti, oprati suđe pospremiti stolove…). Ako se  volonter koji izvodi aktivnost nije pojavio na vrijeme, nazvati ga i provjeriti o čemu se radi, ako je izvoditelju aktivnosti potrebna asistencija, a obavljene su sve prethodno nabrojane aktivnosti može se uključiti u tekuću aktivnost);

Prijavu za Čuvara/icu ureda možete izvršiti tako da pošaljete svoje podatke na cekaderi@gmail.com . 

  • Logoped/logopetkinja

U programu “Moje mjesto pod suncem” hitno je potreban volonter/ka- logoped/logopetkinja  jer je tijekom provođenja aktivnosti uočena velika potreba djece, a upravo djeca kojoj nije omogućena neophodna logopedska pomoć imaju strahovito velike probleme s učenjem, a posljedično tomu i s lošim ocjenama te su suočeni a omaložavanjem vršnjaka što vodi daleko nepoželjnijim posljedicama i potpunoj socijalnoj isključenosti.

Ako studirate logopediju i želite steći iskustvo i kompetencije za rad s djecom ili ste završili logopediju i svoje slobodno vrijeme želite podariti onima kojima je to iznimno potrebno, prijavite se! 

Posao logopeda/tkinje sastoji se od:

-rada s djecom u prostorijama Udruge,

-osoba mora biti stručna za provođenje logopedskih tretmana, može biti osoba koja studira logopediju ili je završila studij logopedije,

logoped/ica bi se trebali jednom tjedno kroz 60 minuta, predano posvetiti djetetu te pratiti njegov/njen rad do kraja školske godine. 

Prijavu za Čuvara/icu ureda možete izvršiti tako da pošaljete svoje podatke na cekaderi@gmail.com . 

Ako imate  dodatnih pitanja o ovim dvjema volonterskim pozicijama Udruzi se možete obratite putem maila: cekaderi@gmail.com .