Merlin – Udruga za promicanje kreativnosti, Pula

Merlin – Udruga za promicanje kreativnosti, Pula

Područje djelovanja:

 • djeca i mladi: predškolske i vanškolske aktivnosti
 • ljudska prava: manjine
 • kultura i umjetnost: zaštita starih zanata, izrada rukotvorina
 • neformalno obrazovanje odraslih
 • skrb o invalidima i osobama s posebnim potrebama: radno okupacione aktivnosti
 • projekti socijalnog poduzetništva

Profil korisnika:

 • žene
 • umirovljenici
 • invalidi
 • djeca i mladi pripadnici romske manjine u gradu Vodnjanu

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

 • edukacija romske djece: engleski jezik, pomoć u učenju, informatika, rodno-spolna edukacija, glazba i udaraljke – tjedno po 1 -2 sata tijekom školske godine u Gradu Vodnjanu i Puli, tijekom ljeta u Puli na manifestaciji ili na sajmovima
 • odrasle osobe: volontiranje na promociji i sajmovima , kao edukatori za informatiku za početnike

Koordinator volontera: Sofija Apostolovski

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Lj. Gaja 3 , Rojc, 52100 Pula

Kontakt osoba: Sofija Apostolovski – direktorica

Telefon/fax: 052/387-515; 091/789-4481

E-mail: merlin1@optinet.hr

Internet stranica: www.merlinpula.hr