Područje djelovanja:

Socijalna i zdravstvena skrb za osobe starije životne dobi.

Profil korisnika:

Korisnici udruge su umirovljenici, prosječne starosti oko 68 godina.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

  • educiranje umirovljenika u nekoj vještini za koju posjeduju posebno znanje (npr. edukacija iz stranih jezika, hortikulture…)
  • pomoć u radnim akcijama (čišćenje, farbanje, uređivanje okoliša…)

Koordinator volontera: Petar Nikolić

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Kružna 5, 51000 Rijeka

Telefon: 051/212-109

Fax: 051/212-109

E-mail: udruga_umirovljenika@ri.t-com.hr

Web: http://penzici.rijeka.hr/